Att förlora en far-sönernas berättelser

Upplevelser, verkligheter, tankar, känslor om att leva kvar när pappa har dött. Om relationer som inte alltid är enkla, ord som inte sagts till någon tidigare eller sägs ofta men inte vågar kännas. Om att hitta fram genom förlusten på olika sätt.

Bakgrund


 2020 var jag, Malin Tyberg, en av medförfattarna till boken När mammor dör (Ordberoende Förlag). Översättaren och lektören, Charlotte Sirc, samlade då kända och okända kvinnor för att skriva boken som hon saknat. Den var och är en viktig bok som har behövts, det har varit tydligt. Jag har själv mött många människor i samband med boken och känt att stort behov finns att tala om sorg både hos kvinnor och män. Just den boken handlar om kvinnor som förlorat sina mammor. Några av oss författare har förlorat båda våra föräldrar, jag är en av dem som var under tjugo då jag blev föräldralös.

Det saknas en bok där män berättar om sorg eller hur de upplever förlusten av sina pappor. Psykisk ohälsa ökar och självmordstalen är idag högre bland män än bland kvinnor. Kanske så lite som att öppet tala om hur vi mår, både kvinnor och män motverkar en oroande statistik? Min egen erfarenhet vid bokmässor och signeringar är att behovet av en bok riktad till männen är stort. Min egen pappa var 39 år då han gick bort i cancer, jag var då 8 år. För mig satte sig den sorgen i magen, som magont. Nu är det dags att samla sönernas röster om att förlora en far. 

 

Anvisningar för bidrag

Texten

800-1500 ord ( 2-4 A4a sidor)

Skriv i löpande form-alltså prosa

Ta stöd av frågorna nedan, alla måste inte besvaras-välj de som är relevanta för dig. Frågorna kommer sedan lyftas ur den löpande texten så att endast dina svar finns med.

Syftet med texten är att återge dina erfarenheter

Skriv i Word med Times New Roman stl 12 och radavstånd 1,5

Stödfrågor vid skrivandet

Namn och nuvarande sysselsättning (ska vara med)

Hur länge sedan gick din pappa bort, hur gammal var du då?

Hur gick din pappa bort? Vad minns du av händelsen just då och direkt efteråt?

Hur var din relation till din pappa?

Vilket stöd fick du av din familj? Omgivning? Professionella? Sökte du stöd?

Hur kändes sorgen för dig? Hur tog den sig uttryck? Kände du annat än sorg?

Hur tror du din pappas död har påverkat dig som person? Om du har barn, hur har du påverkats som förälder?

Hur har du gått vidare? Hur ser ditt liv ut idag?

Vilka råd vill du ge till andra i din situation? Vad känner du är viktigt för att må bra?

Om din text väljs ut

Du behåller självklart alla rättigheter till din egen text även efter publicering i antologin.

Du kommer kunna köpa exemplar till fördelaktigt pris för egen försäljning.

Ingen royalty utgår.

Bearbetning av text

Om din text väljs ut kommer den korrekturläsas och bearbetas inför sättning. En del omarbetning kan krävas av dig.

Om din text väljs ut får du gärna sända ett foto som kan användas som författarfoto tillsammans med övriga medförfattares foton.

OBS! Om din text valts ut och du av någon anledning vill vara anonym så måste du berätta detta innan tryck så att namn och foto inte används.

 

Utgivning

Alternativt 1: Bokprojektet är pitchat för Ordberoende Förlag. Färdigt manus kommer sändas till dem. De gav ut När mammor dör tidigare, men det är inte säkert att de även ger ut den här antologin. Lilly förlag och de medverkande som så önskar agerar återförsäljare.

Alternativ 2: Utgivning på Lilly Förlag. De medverkande som så önskar agerar återförsäljare.

 

 

Deadline för att sända ett bidrag har nu passerat

Målet är att ge besked om din text valts ut senast 2022-07-01

Allas berättelser är viktiga, men ett urval kommer göras för antologin.


Genom att sända in ditt bidrag garanterar du att texten är din egen och att den får publiceras i antologin om den väljs ut.